U heeft vast andere mensen om u heen die wel iets kunnen en willen doen. Mensen helpen elkaar nu eenmaal graag.

Om hulp vragen

Soms is het moeilijk of voelt u zich bezwaard om hulp te vragen.

Bedenkt u dan dat mensen vaak wel zien dat u het druk heeft. Ze zouden u graag willen helpen. Ze weten alleen niet zeker of u hun hulp op prijs stelt. Of ze weten niet wat ze voor u kunnen doen.

Vraagt u gerust om hulp en ga er op in als iemand hulp aanbiedt. Dan heeft u zelf tijd om iets anders te doen. U kunt dan de zorgtaken die overblijven ook beter aan.

Overbelasting voorkomen

Het kan zwaar zijn om steeds voor iemand te zorgen. Misschien voelt u zich hierdoor gespannen, of krijgt u lichamelijke problemen. Bespreek het eens met uw huisarts, als u merkt dat dit gebeurt.

Familie en vrienden

Een eerste oplossing om de druk te verminderen is om mensen uit uw omgeving in te schakelen, zoals familie en vrienden of eventueel buren. Mensen vinden het vaak prettig om het eerst in hun eigen omgeving te vragen. Vaak is het voor uw naaste ook prettig en makkelijker te accepteren om hulp te krijgen van een bekende.

Praktische taken aan anderen overlaten

Door taken te verdelen kunt u zelf een stuk van de zorg loslaten. Iemand anders kan bijvoorbeeld de praktische zaken doen, zoals boodschappen, huishoudelijke klusjes of de administratie.

Bijvoorbeeld:

  • Uw buurvrouw doet het strijkwerk voor u en helpt u af en toe met huishoudelijke klussen.
  • Een vrijwilliger leest uw moeder de krant voor.
  • Een goede vriend brengt een keer in de week een vast dagdeel bij uw partner door, zodat u er even uit kunt.
  • Uw dochter gaat even wandelen met haar vader.
  • Uw broer kan uw kinderen opvangen als u het even te druk heeft met de zorgtaken.

De zorgtaken verdelen

Als er anderen zijn die kunnen helpen met de zorgtaken, dan is het handig om daar een duidelijke verdeling in te maken. U neemt bijvoorbeeld de zorg door de week voor uw rekening, uw buurvrouw doet dat op zaterdag en uw zus op zondag. Zo heeft u de gelegenheid in het weekend even bij te komen.

Er bestaan verschillende apps die u kunnen helpen bij het samen plannen van de zorg voor uw naaste. Een overzicht van gratis apps vindt u op de website van MantelzorgNL, de landelijke vereniging voor mantelzorgers.

Uw verhaal vertellen

Het is niet niks wat u op zich neemt. Het kan helpen om gewoon even uw verhaal te kunnen doen.

Misschien kunt u bij uw naasten uw verhaal kwijt. Maar het kan ook zijn dat u dit juist moeilijk vindt. U kunt dan ook bellen met de vrijwilligers van de Mantelzorglijn: 030 760 60 55. Zij kunnen uw verhaal aanhoren en er met u over praten. Ze bieden ook advies.

Professionele hulpverlening

U kunt professionele hulp inschakelen bij de verzorging en in het huishouden. Daarnaast is het mogelijk dat iemand de zorg tijdelijk van u overneemt. Dit heet respijtzorg. Dit kan zowel een professional als een vrijwilliger zijn.

Heeft u een vraag over de zorg of wilt u uw hart luchten, dan kunt u contact opnemen met een mantelzorgondersteuner voor informatie en advies. Er zijn diverse organisaties die zich bezig houden met mantelzorgondersteuning.

Hulpaanbod

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgondersteuning Tiel

Mozaïek Matchpoint biedt steun met een luisterend oor en met een...

Organisaties

Mantelzorgorganisatie

Mozaïek Matchpoint

 0344-61 15 66 mozaiekwelzijn.nlHertog Karellaan 1404001KRTiel

Handen in huis

 030-65 90 970 handeninhuis.nlKwekerijweg 23709JAZeist

Samen voor Mantelzorg

 samenvoormantelzorg.nlGanzert 204024BSEck en Wiel

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod