Wanneer u al lange tijd een bijstandsuitkering heeft, komt u misschien in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag.

Individuele inkomenstoeslag

Wanneer u al lange tijd een bijstandsuitkering heeft, komt u misschien in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag. De individuele inkomenstoeslag is geld dat u één keer per jaar van de gemeente krijgt, als u:

  • 21 jaar of ouder bent, maar nog niet de AOW-leeftijd bereikt heeft.
  • langere tijd van een minimuminkomen moet leven
  • weinig of geen eigen vermogen heeft
  • weinig of geen kans heeft op een hoger inkomen
  • kunt aantonen dat u heeft geprobeerd om meer inkomen te krijgen

Let op: ook als u werkt, maar daarmee een inkomen op bijstandsniveau verdient, kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen. U moet dan wel aan de andere voorwaarden voldoen.

Aanvragen

Als u denkt aan de voorwaarden te voldoen, kunt u zich melden bij de gemeente.

Vergelijk hulpaanbod