Wanneer u bijzondere kosten moet maken die u niet zelf kunt betalen, dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen van de gemeente.

Bijzondere kosten

Bijzondere kosten zijn bijvoorbeeld:

  • De eigen bijdrage voor thuiszorg.
  • De eigen bijdrage voor rechtsbijstand.
  • Extra kosten voor een dieet.
  • Kosten voor het vaker wassen van kleding, vanwege bijv. een beperking.
  • Het kan ook gaan om extra kosten die u maakt door een verhuizing of echtscheiding.

Voorwaarden

Bijzondere bijstand is alleen voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen. U krijgt alleen bijzondere bijstand als u de kosten écht moet maken. De gemeente (en soms een arts) bekijkt of de kosten noodzakelijk zijn. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand en hoeveel u dan krijgt.

Aanvragen

U kunt de bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente.

Vergelijk hulpaanbod